Tuesday, June 7, 2011

TENANGLAH WAHAI JIWA2 KETIKA KAMU DIUJI


KENAPA AKU DIUJI?Surat Al-Ankabut: 2-3“Apakah manusia itu mengira bahwa mereka akan dibiarkan (saja) hanya denganmengatakan: "Kami telah beriman", sedang mereka tidak diuji lagi?Dansesungguhnya, Kami telah menguji orang-orang sebelum mereka, makasesungguhnya Allah mengetahui orang-orang yang benar dan sesungguhnya Dia pastimengetahui orang-orang yang dusta.KENAPA AKU TIDAK MENDAPATKAN APA YANG AKU IDAM-IDAMKAN?Surah Al-Baqarah ayat 216“Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi(pula) kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu; Allah mengetahui,sedang kamu tidak mengetahui.”KENAPA UJIAN SEBERAT INI?Surah Al-Baqarah ayat 286“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.”BAGAIMANA MENGHILANGKAN RASA KECEWA?Surah Al-Imran ayat 139“Janganlah kamu bersikap lemah, dan janganlah (pula) kamu bersedih hati,padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi (derajatnya), jika kamu orangorangyang beriman.”SUNGGUH, AKU TAK DAPAT BERTAHAN LAGI...!!!!!Surah Yusuf ayat 87“Dan jangan kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya tiada berputus asadari rahmat Allah, melainkan orang-orang yang kafir.”BAGAIMANA AKU HARUS MENGHADAPI PERSOALAN HIDUP?Surah Al-Imran ayat 200“Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmudan tetaplah bersiap siaga (di perbatasan negerimu) dan bertaqwalah kepada Allahsupaya kamu beruntung.”Surah Al-Baqarah ayat 45-46”Dan mohonlah pertolongan (kepada Allah) dengan sabar dan shalat. Dan (shalat)itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk, (yaitu) mereka yangyakin, bahwa mereka akan menemui Tuhannya, dan bahwa mereka akan kembalikepada-Nya.”SIAPA YANG MENOLONG DAN MELINDUNGIKU?Surah Ali Imran: 173“Cukuplah Allah (menjadi penolong) bagi kami dan Dia sebaik-baik pelindung.”KEPADA SIAPA AKU BERHARAP?Surah At-Taubah ayat 129“Cukuplah Allah bagiku; tidak ada Allah selain Dia. Hanya kepada-Nya aku bertawakkal, dan Dia adalah Tuhan yang memiliki ‘Arsy (singgasana) yang agung.”APA BALASAN ATAU HIKMAH DARI SEMUA INI?Surah At-Taubah ayat 111“Sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang mu'min, baik diri maupunharta mereka dengan memberikan surga untuk mereka.”"YA ALLAH, MAHA PENGASIH, MAHA PENYAYANGNYA ENGKAU TERHADAP KAMI YG SENTIASA MENSIA-SIAKAN DIRI KAMI" (T_T)

No comments:

Post a Comment